https://www.high-endrolex.com/12 Testace koní

ZH Tlumačov nabízí a zajišťuje ranou testaci teplokrevných a chladnokrevných hřebečků a 60denní
test chladnokrevných hřebců.

ranná testaceranná testace

Tato testace vychází ze schváleného ,"Šlechtitelského programu" českého teplokrevníka. Testace bude sloužit k získávání včasných informací o kvalitě plemenných hřebců, kteří jsou používání k chovu, zejména by měly sloužit k získávání informací o hřebcích, kteří jsou využívání v "Akceleračním programu", odchovny by měly sloužit k odchovu vybraných jedinců ve srovnatelných podmínkách.

Během testu jsou hřebečci hodnoceni podle zdravotního stavu, vzrůstu a mechaniky pohybu. Ukončení rané testace je na základě zkoušky stanovené Zkušebním řádem pro českého teplokrevníka.

  
 

Cílem tohoto testu je posouzení exteriéru, charakteru a ochotě k práci. Po dobu testu se posuzuje mimo jiné i chování při kování ve stáji, krmitelnost, kondice, charakter, temperament, ovladatelnost a další.

Ukončení 60denního testu je složení testu výkonnostní zkoušky.

Stránka se připravuje...

https://www.high-endrolex.com/12
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz