I. Předvýběr hřebců do plemenitby PK ČT

18.01.2022

Vážení chovatelé a příznivci koní,

zítra se poprvé v tomto roce otevřou „brány“ pro chovatelskou akci a tou je jako vždy a každý rok předvýběr mladých hřebců plemenné knihy Český teplokrevník (dále jen „ČT“) do plemenitby roku 2022.

Tuto akci pořádá ASCHK ČR z.s. ve spolupráci s odborným svazem ČT z.s. a ve spolupráci se Zemským hřebčincem Tlumačov.

Základní údaje o přihlášených a potvrzených hřebcích do předvýběru v Tlumačově a v Písku byly na web stránkách ČT zveřejněny 11. ledna 2022.

https://www.ceskyteplokrevnik.cz/post/seznam-p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%BDch-h%C5%99ebc%C5%AF-na-1-p%C5%99edv%C3%BDb%C4%9Br

Detailní informace pro oba první předvýběry včetně katalogů byly zveřejněny na web stránkách ČT dnes 18. ledna 2022.

https://www.ceskyteplokrevnik.cz/post/katalogy-a-detailn%C3%AD-informace-pro-prvn%C3%AD-p%C5%99edv%C3%BDb%C4%9Bry

Níže přikládáme propozice týkající se Tlumačova, stejně tak si můžete stáhnout a prohlédnout katalog hřebců, kteří budou v rámci předvýběru předvedeni ve středu 19. ledna 2022 v Tlumačově.

Program I. předvýběru do plemenitby hřebců PK ČT v Tlumačově je následující:

od 08,00 hod příjezd do areálu ZH Tlumačov

od 08,30 hod bude v kanceláři probíhat kontrola průkazů.

od 09,00 hod budou účastníci předvýběru měřeni (p. Kozák, p. Chýle, p. Hošák, p. Klos)

od 10,00 hod začíná předvedení na ruce a na tvrdém podkladě a posouzení exteriéru vedle haly.

(Jako první budou předvedení starší hřebci).

Po skončení předvedení na ruce a na tvrdém podkladě včetně posouzení exteriéru bude následovat v kryté jezdecké hale ZH Tlumačov skok ve volnosti. Očekává se, že skok ve volnosti bude probíhat od cca 11,30 do 12,30 až max 13,00 hod.

Členové komise jsou:

  1. Ing. Hana Civišová PhD.
  2. Luboš Kozák
  3. Stanislav Hošák
  4. Jan Chýle

Komise má právo vyžádat si opravný skok, nebo předvedení ukončit vzhledem k welfare předváděného zvířete. Účastník obdrží veterinární protokol o výsledku komisionálního posouzení zdravotního stavu a RTG.

Po absolvování posledního hřebce proběhne zhodnocení.

Ostatní informace pro chovatele a majitele hřebců jsou v níže připojených propozicích.

Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení v hale.

Vedení a celý tým zaměstnanců hřebčince se těší na první setkání v roce 2022.

Katalog Tlumačov I. předvýběr 2022

Propozice všeobecné I. převýběr Tlumačov 2022

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz