KVS Zlín - Určení nových veterinárních podmínek pro konání akce (svody) v roce 2021

16.04.2021

Vážení sportovci a účastníci závodů,

vhledem k současné situaci kolem onemocnění COVID-19 není stále jasné zda vůbec a pokud ano, tak za jakých podmínek bude možné pořádat skokové, drezurní a ostatní závody dle pravidel ČJF.

Přesto už dnes víme, že pokud se umožní závody pořádat, bude to za nových veterinárních podmínek, které již pro tento rok stanovila Státní veterinární správa a tyto podmínky jsou platné pro celé území ČR.

Zůstává stále povinnost vakcinace proti chřipce koní, vyšetření na infekční anémii a nově citujeme z Rozhodnutí KVS Zlín o určení veterinárních podmínek pro konání akce (svod) – Skokové závody ZHT, které se mají koat 22.5.2021:

„Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění

nebo

kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů.

Upozorňujeme na tuto novou povinnost a předem zdůrazňujeme, že pokud tato třetí nově stanovená veterinární podmínka nebude ze strany majitele koně dodržena, nebude jeho kůň vpuštěn do areálu a nebude se moci zúčastnit skokových závodů.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZH Tlumačov s.p.o.

Veterinární podmínky


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz