https://www.high-endrolex.com/12 Pohár žen ve spřežení 9.3.2024

Pohár žen ve spřežení 9.3.2024

9.3.2024

Všichni jste srdečně zváni. Pojedou se dvě soutěže jako první: děti a dorost a druhá soutěž pohár žen.

Rozpis + veterinární podmínky a také pravidla pro soutěže chladnokrevných koní budou na stránkách www.schchk.cz

ROZPIS ZÁVODŮ 9. 3. 2024

Pohár žen (jednospřeží) 1. ročník

Pořadatel: SCHCHK, z. s.

Místo konání: ZH Tlumačov

Datum konání: 9. 3. 2024

Uzávěrka přihlášek: 6. 3. 2024

Adresa pro přihlášky: Jana Nováková, Klokočov 11, 747 47
Vítkov, tel: 739778455
vorackovajana@seznam.cz

Veterinární podmínky: Veterinární potvrzení o přesunu koní
opatřené předepsanými náležitostmi pro
rok 2024

Prezentace: do 10:00

Hlavní rozhodčí: Petra Šanturovová

Hlasatel: Jana Nováková

Stavitel trati: Michal Žák, Jan Blizňák

Kolbiště: hala

Opracoviště: pískové

Pravidla: platné pro soutěže chladnokrevných koní pro rok 2024

Soutěže:

1. soutěž - DĚTI A DOROST – vozatajská jízda jednospřeží dvoukolová
a. Soutěž bude probíhat společně a vyhodnocení bude zvlášť pro kategorie děti (do 14 let včetně) a dorost (15 – 18 let)
2. Soutěž – POHÁR ŽEN – vozatajská jízda jednospřeží dvoukolová
a. start bude povolen všem dívkám a ženám
b. Soutěž číslo 2 bude složitější než soutěž číslo 1.

Startovné:
soutěž číslo 1 - 200,- děti a dorost
soutěž číslo 2 – 500,- ženy; 200,- dívky do 18 let

Ustájení: boxové 500 Kč/box

Ceny: Floty

Soutěž číslo 1 děti a dorost – obě kategorie budou vyhodnoceny samostatně: 1. – 3. místo
Soutěž číslo 2 pohár žen: 1. -3. místo

Přihlášky zasílejte na adresu:

Jana Nováková
Klokočov 11
747 47 Vítkov
Možnost zaslání přihlášky na email: vorackovajana@seznam.cz, další info na tel: 739778455

Za pořadatele: Jana Nováková


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz