https://www.high-endrolex.com/12 Přednáška pro příznivce tradičních zápřeží

Přednáška pro příznivce tradičních zápřeží

10.11.2018

Při soutěžích „tradičních zápřeží“ se nejedná o vozatajské závody jak je známe dnes. Jde o soutěže, kde se klade důraz hlavně na estetiku, eleganci, tradici a dovednosti vozataje a ovladatelnost koní. Soutěž se skládá ze 3. částí:

-        hodnocení spřežení

-        terénní jízda na 12-15 km s 5. překážkami

-        vozatajský parkur

při hodnocení spřežení se posuzuje celkový dojem zápřeže, kompletnost, sladěnost koní, postrojů, vozu a osádky vozu. Hodnotí se čistota „stylu“ zápřeže (anglická, uherská, atd.) s přihlédnutím na všechny prvky.

Terénní jízda není rychlostní zkouškou, ale má prověřit schopnosti kočího a ovladatelnost a poslušnost koní. V překážkách se nehodnotí rychlost jejich projetí, ale preciznost jejich překonání.

Vozatajský parkur jsou klasické průjezdy mezi kužely bez kombinací.

Těchto soutěží se mohou účastnit vozatajové jak s historickými vozy, tak s moderními kočáry. Zrovna tak se může prezentovat zápřeží v „lidovém“ či „regionálním“ stylu.

Pro účast v těchto soutěžích není potřebná žádná registrace vozataje.

Všechny další podrobnosti se dozvíte na tomto semináři. Soutěž „Klasických zápřeží“ se bude v roce 2019 na našem území konat poprvé a proto je třeba, abychom se na ní připravili co nejlépe.

 

Případné dotazy Vám rád zodpoví na telefonu:

Milan Novák         737 777 978

Josef Iš                  608 865 295


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz