https://www.high-endrolex.com/12 Videozáznam a fotogalerie přehlídky plemenných hřebců pro připouštěcí sezónu 2022

Videozáznam a fotogalerie přehlídky plemenných hřebců pro připouštěcí sezónu 2022

12.03.2022

Přehlídka plemenných hřebců ZH Tlumačov 2022 a Den otevřených dveří - zhodnocení

V sobotu 12. března 2022 Zemský hřebčinec Tlumačov nabídl další chovatelskou akci a stal se opět místem, kde svoji pozornost soustředili chovatelé a příznivci především chladnokrevných plemen koní. Konala se zde přehlídka chladnokrevných plemenných hřebců. Této přehlídce byla vyhrazena dopolední část programu, odpoledne se návštěvníkům představili další plemeníci, převážně teplokrevných plemen, ale i dalších plemen jako např. Shagya Arab nebo Český sportovní či Welsh pony. Po celou dobu akce bylo návštěvníkům umožněno seznámit se i s prostorami, které slouží k ustájení a výcviku koní.

Dopolední program zahájili společně s ředitelem hřebčince i představitelé svazů a to konkrétně pan MVDr. František Horník za předsednictvo Svazu chovatelů chladnokrevných koní a pan Josef Anderle za předsednictvo Svazu chovatelů českomoravského belgického koně. Všichni tři byli do haly přivezeni chladnokrevným dvojspřeží českomoravských belgiků a to hřebci 2928 Burbon - F a 2693 Mystic.

V pořadí první se předvedli plemenní hřebci Slezského norika, celkem 17 hřebců, následováni 2 norickými hřebci. Tuto část přehlídky moderoval pan MVDr. František Horník. Hřebci byli předváděni po liniích, nejdříve na ruce v zootechnickém postoji, v kroku i klusu a, následně v divácky zajímavější podobě, ve volnosti.

Ve stejném duchu pak pan Andrle komentoval i předvedené hřebce plemene Českomoravský belgický kůň. Pan Anderle svým komentářem nezapře, že je opravdovým milovníkem belgiků. K vidění bylo celkem 13 hřebců, s širokou paletou zbarvení, od bělouše, přes různé odstíny ryzáků a hnědáků až po vraníky.

Oba představitelé svazů uznale ohodnotili připravenost všech hřebců na přehlídku a přidali informaci, na které stanici je konkrétní a předváděný hřebec ustájený a připravený k plemenitbě.

Odpoledne ve 13 hodin zahájil ředitel hřebčince přehlídku plemenných hřebců určených k inseminaci v nabídce ZH Tlumačov pro rok 2022. Ke slavnostnímu zahájení přehlídky bylo zapřaženo teplokrevné dvojspřeží hřebců v majetku ZH Tlumačov a to plemenný hřebec 2480 CODY a hřebec 90/129 CASCAL s kočím a mistrem opratí panem Jiří Nesvačilem st.

Odpolední program moderoval a zasvěceným komentářem provázel pan Jan Chýle, člen Rady plemenné knihy svazu Český teplokrevník.

Mezi jednotlivými kolekcemi předváděných plemenných hřebců byl odpolední program obohacený o jezdecké ukázky. První ukázkou byla čtverylka v sulkách, do nichž byli zapřaženi chladnokrevní plemeníci 2582 Baris (SN) a 2445 Parmas (ČMB) vedeni kočími Janem Nesvačilem a Milošem Neporem. Další dvě ukázky byly skokové, jako první se představil plemenný hřebec 2829 ČUK (MT) v sedle s jezdkyní Kateřinou Benediktovou a ve druhé ukázce se předvedl stylově nejlepší skokan a vlastní odchovanec hřebčince Tlumačov plemenný hřebec 2481 CANNOR (ČT) v sedle se zkušeným trenérem a jezdcem Zdeňkem Žílou. Závěrečná ukázka byla v režii TJ Voltiž Tlumačov, domácího a s hřebčincem neodmyslitelně spjatého sportovního klubu, který nezklamal a velmi důstojně a příjemně zpestřil a ukončil celodenní program akce.

Všem zúčastněným chovatelům děkujeme za přípravu hřebců na přehlídku, zaměstnancům za dobrou organizaci akce, moderátorům za jejich trpělivý a poctivý výkon při komentování a všem divákům ať už fyzicky přítomným nebo těm virtuálně spojeným přes online vysílání za zájem a podporu.

Odkaz na záznam z této akce přikládáme zde :

Dopolední program
https://www.youtube.com/watch?v=-hf2xNwKEdQ

Odpolední program
https://www.youtube.com/watch?v=ABmcN-MnnsY

Fotky připravila a nafotila Monika Špendlíková. https://www.facebook.com/spendlaphoto
Tímto děkujeme paní Monice Špendlíkové za nádherné a krásné fotky z přehlídky, mají cit, kvalitu a schopnost zaujmout.

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz