Seminář: Problematika využívání tažných koní v lesním hospodářství

12.10.2017

V Zemském hřebčinci Tlumačov se konal odborný seminář na téma: Problematika využívání tažných koní v lesním hospodářství. 

Odborné referáty na téma:

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Název referátu: Chov a šlechtění chladnokrevných plemen pro práci v lese.

Ing. Ludvík Pavlíček

Název referátu:

Dopad využití technologie na stav lesa, Kvantifikace vícenákladů za šetrné technologie, Současný stav a potenciál uplatnění koní v lesním hospodářství.

Ing. Lenka Kratochvílová

Název referátu: Podpora využívání chladnokrevných koní v lesním hospodářství z pohledu MZe.

Odborný host:

Ing. Libor Strakoš: Podpora využívání chladnokrevných koní v lesním hospodářství z pohledu Vojenských lesů.

Ing. Ladislav Půlpán: Podpora využívání chladnokrevných koní v lesním hospodářství z pohledu Lesů České republiky. 

 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz