https://www.high-endrolex.com/12 Svod a zkoušky výkonnosti haflingů

Svod a zkoušky výkonnosti haflingů

10.09.2019

Přihláška k zápisu do plemenné knihy hafling a na zkoušky výkonnosti - WORD

Jméno
a výžeh koně

Datum narození

Otec

Matka

(jméno
a výžeh)

Klisnu/hřebce hlásím na (zakřížkujte):

Svod/
Licentace

ZV sedlo

ZV
tah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené koně přihlašuji na tento termín svodu/ZV:

 

……………………………………………………………………………………………………………….

Kontaktní údaje:

 

Jméno a příjmení majitele:

 

Bydliště:

 

Telefon:                                   E-mail:

 

Podpisem a odesláním této přihlášky vyjadřuji souhlas se zpracováním výše poskytnutých osobních údajů Českým svazem chovatelů haflingů, z. s. v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

(Bližší údaje o ochraně vašich osobních údajů uvádíme na webu www.haflingove.cz v sekci O svazu).

 

Datum:                                   Podpis:

 

 

Přihlášku prosím odešlete na adresu:
ČSCHH, Chrastavská 21, 190 00 Praha 9 nebo

na e-mail: werka@centrum.cz
Pokud posíláte přihlášku poštou, neposílejte ji doporučeně!!!

 

Přihlášky posílejte vždy nejpozději 15 dní před termínem, na který se hlásíte!!!!

Veškeré informace obdržíte na výše uvedených kontaktech nebo na tel.: 728 311 581.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz