https://www.high-endrolex.com/12 Účast na Moravském šampionátu tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen v Olomouci

Účast na Moravském šampionátu tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen v Olomouci

3-5.8.2018

Ve dnech 3-5. 8. 2018 proběhl Moravský šampionát klisen a hříbat v Olomouci. ZH Tlumačov se prezentoval plemennými hřebci, kteří celou výstavu zahájili. Byli to 2212 Compliment (ČT) a 2480 Cody (ČT). Oba jsou chovu i majetku ZH Tlumačově. Hřebec Cody měl i následně v programu ukázku jednospřeží, což je sportovní disciplína, které se věnuje. Zde také prokázal  svou nadprůměrnou mechaniku pohybu.

Další úspěšná prezentace ZH Tlumačov, byla v předvedení tříleté klisny a klisen s hříbaty. V kategorii tříleté klisny naše klisna 90/160 Ornesca zvítězila a odvezla si pohár pro šampiónku. Tímto také postoupila na celorepublikové finále klisen ČT do Pardubic, které se letos bude konat v rámci výstavy Koně v akci Pardubice 2018. Na toto finále mají zajištěn postup i naše dvě klisny s hříbaty. Jsou to 73/604 Tamara (968 Edminton/Lopez), chovu hřebčína Albertovec s klisničkou po 2225 Cola (HOLS), a její dcera 54/876 Thalia (1359 Colato R/968 Edminton), chovu i majetku ZH Tlumačov s klisničkou po 2212 Compliment (ČT). V kategorii klisen s hříbaty-klisničky se naše klisny umístily na 1. místě Thália a na 2. místě Tamara.

Text: Ing. Roman Klos

Fotogalerie Kristýna Čuperová


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz