UKONČENÍ 60TI DENNÍHO TESTU CHLADNOKREVNÝCH HŘEBCŮ

21.11.2022

Vážení chovatelé,

srdečně vás zveme na: UKONČENÍ 60TI DENNÍHO TESTU CHLADNOKREVNÝCH HŘEBCŮ v pondělí 21. listopadu 2022 v 10.00 hodin v areálu ZH Tlumačov. Celkem deset hřebců tradičně zahájí závěr testu distanční jízdou dvojspřeží, poté parkurem ve dvojspřeží, drezúrní úlohou v jednospřeží a nakonec v těžkém tahu.

Těšíme se na vaši návštěvu. 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz