Úspěšné zkoušky i e-aukce. Tři hřebci vydraženi

03.06.2021

ZH Tlumačov dne 25.5.2021 vypsal na prodej mladých 3letých hřebců po testační odchovně e-aukci a ve středu 2.6.2021 ve 20 hodin e-aukce skončila.

Ve středu 2.6.2021 také úspěšně proběhli v hřebčinci základní zkoušky výkonnosti a ti, kdo měli o e-aukci hřebců zájem, měli jedinečnou příležitost ať už osobně nebo prostřednictvím on-line vysílání vidět hřebce v přímém přenosu na živo.

E-aukce byla vypsána již potřetí. V roce 2017 a 2018 prostřednictvím aukčního portálu www.verejnedrazby.cz soukromé společnosti GAUTE a.s.

E-aukce v roce 2017 byla úspěšná, nabízelo se k prodeji celkem 5 hřebců a prodali se nakonec 3 hřebci. E-aukce v roce 2018 úspěch neměla, protože prostřednictvím e-aukce se neprodal žádný hřebec. I to byl jeden z hlavních důvodů, proč hřebčinec následně v roce 2019 a 2020 prodej hřebců prostřednictvím e-aukce nerealizoval. Od roku 2019 ovšem vznikla pro státní firmy velmi uživatelsky příznivá aplikace na portále Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „UZSVM“) www.nabidkamajetku.cz, kterou jsme se v tomto roce rozhodli využít a ta po 2 letech přinesla ovoce. Do e-aukce v roce 2021 bylo nabídnuto k prodeji celkem 8 hřebců, kteří absolvovali ZZV hřebců ČT po testační odchovně a prostřednictvím e-aukce byli prodáni celkem 3 hřebci. U hřebce CECIL došlo k prodeji za vyvolávací cenu 150.000 Kč včetně DPH a u zbývajících 2 hřebců došlo ke skutečné dražbě se vším všudy. U hřebce Cola Bronx-L byla vyvolávací cena 115.000 Kč včetně DPH. Do aukce byli přihlášení celkem 3 účastníci a potenciální zájemci a po celkem 6 příhozech se vyšplhala konečná prodejní cena na 145.000 Kč včetně DPH. U hřebce Moon Rufa byla vyvolávací cena 180.000 Kč včetně DPH. Do aukce byli přihlášeni 3 zájemci a teprve 15. příhoz ukončil velmi dramatický průběh aukce, kdy jednotlivý dražitelé využívali každé sekundy času k rozhodování, zda půjdou s cenou výš či už nikoliv. Konečná cena tohoto hřebce v e-aukci je tedy 300.000 Kč včetně DPH.

Ostatní hřebci budou dále nabízeni formou přímého prodeje ze stáje za aukční ceny a pokud se v nejbližším období tímto způsobem neprodají uvažujeme o druhé vlně této e-aukce v pozdějším období.

V každém případě e-aukce splnila svůj účel a není vhodnějšího nástroje jak rozhodnout komu prodat koně ve chvíli, když v jednom okamžiku o jednoho koně projeví zájem víc potenciálních kupců.

Po této zkušenosti budeme při prodeji našich koní využívat tento nástroj v maximální možné míře. Je ovšem jasné, že budou případy, kdy použití e-aukce bude zbytečné a nesmyslné a celý proces prodeje to jen zbytečně zdrží. Bude se jednat například o prodej chladnokrevných koní nebo koní se zdravotními problémy apod. Obecně lze říct, že e-aukce mají smysl tam, kde je již vytvořený a vybudovaný trh a poptávka převyšuje nabídku, což v České republice je hodně specifická záležitost.

 

Vedení ZH Tlumačov

 

https://www.equitv.cz/video/uspesne-zkousky-i-aukce-hrebcu-v-tlumacove-tri-kone-byli-vydrazeni.html

 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz