https://www.high-endrolex.com/12 Základní zkoušky výkonnosti hřebců ČT 2020

Základní zkoušky výkonnosti hřebců ČT 2020

03.06.2020

Ve středu 3.6. se konaly Základní zkoušky výkonnosti hřebečků ročníku 2017. Hřebečci byli hodnoceni dle platného šlechtitelského řádu Svazu chovatelů ČT. 

Komise byla složena z členů: Stanislav HošákIng. Petr Rydval a Miček Jan.

Základní zkoušky výkonnosti se skládaly ze 3 částí.

V první části zkoušky hodnotila komise exteriér hřebce a jeho další vlastnosti při předvedení na ruce na pevném podkladě. Hřebci se zároveň předvedli v kroku a klusu. Ve druhé části se hodnotil skok hřebců ve volnosti. V poslední a nejnáročnější části zkoušky se hodnotila drezúrní úloha, kavaletová řada a skoková řada pod sedlem. Tato část byla nejnáročnější, protože se jednalo o předvedení hřebce s jezdcem a v této části zkoušky se nejvíce ukázala práce našich remontních jezdců s jednotlivými hřebci. 

Programu zkoušek se zúčastnilo celkem 13 hřebců, z toho 10 hřebců bylo v majetku ZH Tlumačov a 3 hřebci soukromých majitelů. Hřebci 90/493 COLA GO a 91/614 ANGELO II byli ze zdravotních důvodu vyřazeni z TO. 

Všichni předvedení hřebci byli řádně připraveni a tomu odpovídali i jejich výkony v jednotlivých částech zkoušky. Všichni předvedení mladí hřebci ročníku 2017 TO Buňov ZH Tlumačov byli v dobré výživové kondici a dobrém zdravotním stavu.

Všem chovatelům i ostatním zájemcům o tuto chovatelskou akci, kteří přijeli osobně děkujeme za jejich zájem a účast.

Výsledky:

ZZV tříletých hřebců - výcvik, míry

ZZV tříletých hřebců - souhrn

Zápis ze ZZV teplokrevných hřebců ČT po TO ZHT

Odkaz na celý přenos ZZV

EquiTV 

Povolení obce


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz