https://www.high-endrolex.com/12 Základní zkoušky výkonnosti hřebečků ČT 2018

Základní zkoušky výkonnosti hřebečků ČT 2018

06.06.2018

Zemský hřebčinec Tlumačov uspořádal ve středu dne 6. června 2018 základní zkoušky výkonnosti hřebečků ročníku 2015 TO Buňov. Hřebečci byli hodnoceni dle platného šlechtitelského řádu Svazu chovatelů ČT.

Komise byla složena z Ing. Leopold Mamica (předseda komise), Ing. Petr Rydval (člen komise) a Ing. Roman Klos (člen komise).

Základní zkoušky výkonnosti se skládaly ze 3 částí.

V první části zkoušky hodnotila komise exteriér hřebce a jeho další vlastnosti při předvedení na ruce na pevném podkladě. Hřebci se zároveň předvedli v kroku a klusu. Ve druhé části se hodnotil skok hřebců ve volnosti. V poslední a nejnáročnější části zkoušky se hodnotila drezúrní úloha, kavaletová řada a skoková řada pod sedlem. Tato část byla nejnáročnější, protože se jednalo o předvedení hřebce s jezdcem a v této části zkoušky se nejvíce ukázala práce našich remontních jezdců s jednotlivými hřebci.

Programu zkoušek se zúčastnilo celkem 14 hřebců, z toho 1 hřebec byl předveden pouze na ruce z důvodu lehké zdravotní indispozice.Ze zbývajících 13 hřebců absolvoval zkoušky nejlépe hřebec 90/104 Zoro Rufa, v majetku ZH Tlumačov a chovatele Karla Růžičky st., s výslednou známkou 8,40. Na druhém místě se umístil hnědák 90/163 Camelot , kde majitelem a chovatelem je ZH Tlumačov s výslednou známkou 8,39. Na třetím místě se umístil hnědák 90/162 Question, opět v majetku a z chovu ZH Tlumačov s konečnou známkou 8,25 bodů.

Všichni předvedení hřebci byli řádně připraveni a tomu odpovídali i jejich výkony v jednotlivých částech zkoušky. Všichni předvedení mladí hřebci ročníku 2015 TO Buňov ZH Tlumačov byli v dobré výživové kondici a dobrém zdravotním stavu. Všem chovatelům i ostatním zájemcům o tuto chovatelskou akci, kteří přijeli osobně děkujeme za jejich zájem a účast.

Tímto všechny potencionální kupce zveme aby se zúčastnili e-aukce, která se uskuteční dne 12.6.2018. 

Fotografie: Zenon Kisza

VÝSLEDKY ZE ZÁKLADNÍCH ZKOUŠEK VÝKONNOSTI HŘEBEČKŮ ČT:

1. Prokol - výsledková listina

2. Průměry

3. Výcvik + míry

4. Vývoj hodnocení v TO 2015-2018

Povolení obce Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz