ZH Tlumačov pokračuje v přípravě mladých plemenných hřebců na sportovní testaci v sezóně 2020 - ESC Olomouc

20.04.2020

Zemský hřebčinec Tlumačov pokračuje v přípravě mladých plemenných hřebců na sportovní testaci v sezóně 2020. 6. dubna 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření č.j. MZDR 15190/ 2020-3 a 4, kterým částečně uvolnilo karanténní opatření a umožnilo individuální sport v přírodě, parcích a na venkovních sportovištích. Na základě výše uvedeného mimořádného opatření otevřela od 7. dubna 2020 celá řada jezdeckých areálů po celém území ČR své brány k možnosti pronajmout si areál k tréninku. Hřebčinec využil této možnosti v pátek dne 17.4.2020 v Equine Sport Centre Olomouc.

Do Olomouce jsme přivezli 3 naše mladé 6leté plemenné hřebce 2481 Cannor, 2474 Cornet Cassini HF a 2479 Cadillac 36. Všichni tři hřebci se pravidelně zúčastňují skokového seriálu soutěží KMK. Ve dnech 13. – 15. září 2019 se tito tři hřebci zúčastnili finále KMK v Písku. Cornet Cassini HF skončil na 11. místě, Cadillac 36 na 4. místě a Cannor se stal vítězem v kategorii 5letých hřebců a valachů.

Hřebci dostali zasloužený klid a po zimní přestávce se opět vrátili do tréninku. Pod vedením jezdce a trenéra Zdeňka Žíly se tito hřebci českého chovu připravují na další období sportovní testace. Zázemí hřebčince v Tlumačově jsme vyměnili za pronajaté prostory v ESC Olomouc a vy se nyní můžete podívat na tréninkové parkury.

Dva z výše zmíněných hřebců jsou v tomto roce zařazeni i do plemenitby a jsou v nabídce na inseminaci. Jedná se o plemenného hřebce 2481 Cannor a 2474 Cornet Cassini HF. V případě Vašeho zájmu kontaktujte Ing. Ondřeje Mamicu, PhD. nebo paní Taťánu Havlíčkovou (http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/kontakt)

1. Foto: Cannor: 

Tréninkové video – parkur ESC Olomouc dne 17.4.2020

2. Foto Cadillac 36:

Tréninkové video – parkur ESC Olomouc dne 17.4.2020

3. Foto Cornet Cassini HF:

Tréninkové video – parkur ESC Olomouc dne 17.4.2020

 

Vedení ZHT s.p.o.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz