ZH Tlumačov pokračuje v pořádání skokových tréninků Zdeňka Žíly a vypisuje další termíny

27.04.2020

ZH Tlumačov pokračuje v pořádání skokových tréninků Zdeňka Žíly a vypisuje další termíny.

Neděle: 10.5.2020 - Neděle: 17.5.2020 - Neděle: 24.5.2020 - Neděle: 31.5.2020

V případě, že zájem o skokové tréninky bude větší než je kapacita lotů v neděli ve výše uvedených termínech, budou doplněny o soboty:

Sobota: 9.5.2020 - Sobota: 16.5.2020 – Sobota: 23.5.2020 – Sobota: 30.5.2020

Zájemci o skokové tréninky Zdeňka Žíly se opět mohou hlásit na e-mail: zuzana.pribylova@gmail.com

Vedení ZH Tlumačov děkuje všem účastníkům skokových tréninků za bezproblémové dodržování všech hygienických opatření.

Současná epidemiologická situace se vyvíjí ve prospěch dalšího uvolňování mimořádných opatření, přesto budou skokové tréninky probíhat i nadále za níže stanovených hygienických opatření:

  1. Maximální počet účastníků skokového tréninku v jedné tréninkové jednotce (lotu) na kolbišti jsou tři jezdci
  2. Na jednoho koně v tréninkové jednotce (lotu) připadají maximálně 3 osoby – 1 jezdec (účastník tréninku na kolbišti) a 2 ošetřovatelé, kteří pomáhají jezdci s vyložením a naložením koně z přepravníku a s pohybováním koně po tréninku.
  3. Jezdci na koních nemusí mít na ústech roušky a po celou dobu tréninku se jezdci pohybují po kolbišti v odstupech nejméně 2 m.
  4. Pomocní ošetřovatelé jezdců po celou dobu trvání tréninku zůstávají pouze na parkovišti a přilehlých prostorách kolbiště a platí pro ně přísný zákaz vstupu do ostatních prostor hřebčince. Pomocní ošetřovatelé jezdců sledují trénink buď z vozu na parkovišti nebo venku za hrazením kolbiště, nosí roušky a udržují mezi s sebou min. vzdálenost 2 m. Pomocní ošetřovatelé mohou vstoupit do kolbiště pouze v tom případě, když je k tomu vyzve trenér Zdeněk Žíla a to za účelem pohybování s překážkami nebo za účelem úklidu.
  5. Všichni řidiči parkující na parkovišti u kolbiště za účelem účasti jezdců na skokovém tréninku parkují svoje vozidla s přepravníky koní s maximálně možným vzájemným odstupem od sebe, minimálně 10-15 m. Všichni účastníci skokového tréninku jsou vzájemně k sobě obezřetní, nevytváří spolu hloučky, drží od sebe min. vzdálenost 2 m a po skončení tréninku co nejdříve opouštějí prostor parkoviště areálu hřebčince. Jezdci po skončení tréninku a ukončení jízdy na koni, pokud sesednou z koně a pohybují se mimo kolbiště a na parkovišti, nosí roušku.
  6. Vzhledem k tomu, že dochází k plynulému a hlavně k postupnému střídání jezdců a pomocných ošetřovatelů jedné tréninkové jednotky (lotu) za druhou, je maximálně přípustné v jednom okamžiku, aby na parkovišti a kolbišti dohromady bylo ve vymezeném prostoru areálu maximálně 6 vozů s přepravníky a 18 osob.
  7. V případě, že kdokoliv z účastníků skokového tréninku nebude respektovat výše uvedená hygienická opatření, bude vykázán z areálu a vyřazen z rozpisu skokových tréninků v dalším období.

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz