https://www.high-endrolex.com/12 Základní zkoušky výkonnosti hřebečků 2016

Základní zkoušky výkonnosti hřebečků 2016

09.06.2016
Osm tříletých hřebečků z devíti absolvovalo základní zkoušky výkonnosti ve čtvrtek 9. června 2016 v areálu ZH Tlumačov.
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz